Vietnamese English

Hotline :

Ms. Minh Tâm: 0936.665.641


Cơ hội với Mollis Hà Nội

Ảnh tham khảo:  Một trong những hồ sơ đấu thầu của KBCC Co.,Ltd  (MOLLIS HANOI)

Chúng tôi luôn tìm kiếm các cơ hội hợp tác với các đối tác kinh doanh có uy tín để mở rộng mạng lưới phân phối Khăn Mollis, phát triển MOLLIS Hà Nội và xây dựng THƯƠNG HIỆU CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!

Mr. Lê Anh Thảo - 0936144451

CEO of MOLLIS HANOI & KBCC CO.,LTD

Copyright © 2015 Công ty KBCC Quốc Tế - All rights reserved
Powered by webcucre.vn